Home Persoonlijk Prijzen Coaching

Wat doet Zelf-in-Zicht, creatieve NLP coaching

 

Alles mag en alles kan, niets moet, maar alles is goed!

Zelf-in-Zicht is gericht op coaching. Jarenlange ervaring met coaching van mensen met een grote afstand van de arbeidsmarkt, hebben Dien Smilde er toe gebracht haar kwaliteiten als coach breder in te zetten. Na een opleiding tot Master Practictioner in het Neuro Linguïstisch Programeren (NLP) en een Creatieve opleidng bij Academie het Vrije Pad heeft zij gekozen voor een gecombineerde praktijk.

 

Zelf-in Zicht biedt coaching in de breedste zin van het woord.

 

  • Arbeid gerelateerde coaching  

Ondersteuning bij het vinden en behouden van werk voor mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Trajecten worden uitgvoerd in opdracht van re-integratiebedrijven die werken voor UWV, Gemeenten en andere opdrachtgevers. Toeleiding naar werk kan eerst een coachingstraject inhouden, dat je duidelijk maakt, wie je bent en waar je kwaliteiten liggen, maar ook wat de knelpunten zijn waarom het maar niet lukt om een baan te vinden en te houden. We kijken naar je keuze mogelijkheden en (start)kwalificaties op de arbeidsmarkt en werken samen toe naar een bij jou passende baan of opleiding.

 

  • NLP coaching  

Loop je steeds weer tegen dezelfde problemen en/of je ongewenste gedrag aan,
dan kunnen we samen kijken wat daar aan ten grondslag ligt. Door middel van
NLPsessies, kijken we samen welke vorm het beste bij jou past.
We gaan na hoe je daar zelf een positieve verandering in kan brengen.

Lekker in je vel zitten en weten wat je wilt bereiken en wat je daarvoor
nodig hebt, dat kan NLP coaching u bieden!
 

  • Creatieve coaching

Wil je:

  • je creativiteit ontwikkelen en ontdekken?
  • expressie geven aan wie je bent?
  • vrijer zijn om je te uiten?
  • ervaren dat jij "dat" ook kan?
  • alles loslaten en ergens voor gaan?

Dan is de creatieve coaching iets voor jou, want ook jij bent creatief en kunt via creatieve activiteiten uiting geven aan wie je bent, wat je wilt of waar je in het leven tegen aanloopt. Ontdek hoe veel vrijheid je hebt!

 

Contact Links